മലയാള മനോരമ. സ്റ്റഫ്ഡ് കാബേജും ഭക്ഷിച്ചശേഷം കിടക്കയ്ക്കരികിൽ മുട്ടിന്മേൽനിന്നുകൊണ്ടു ഞാൻ പ്രാർഥിച്ചു. Cabbage in all languages. Malayalam meaning and translation of the word "cabbage" വൃക്ഷങ്ങൾക്കു പകരം നാലു മീറ്ററോളം പൊക്കം വരുന്ന കൂറ്റൻ ഗ്രൗണ്ട്സെല്ലുകൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചെടികളും വലിയ കാബേജുകൾക്കോ ഐറോവ്യമുൾച്ചെടികൾക്കോ സദൃശമായ ലോബെലിയകൾ എന്ന അസാധാരണ ചെടികളും വളർന്നു നിൽക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളും പെരുങ്കുടൽ കാൻസറിന്റെ അപകടസാദ്ധ്യത കുറച്ചേക്കാം. Manorama Online Scraps of cloth which are left after a garment has been cut out, which tailors traditionally kept. zavivat'sya kochanom cabbage. This is the translation of the word "cabbage" to over 100 other languages. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ എട്ടിലൊന്നു വ്യാസമുള്ള ഒരു, The tightly packed leaf will stay fresh inside just as the inside of a cut. രൂപം Trees are replaced by unusual-looking plants called giant groundsels, which reach 13 feet in height [4 m], and lobelias, which resemble large. Cabbage is a terrific source of vitamin K1, delivering 85% of the recommended daily amount in a single cup (89 grams) . завиваться кочаном verb. Next add the coconut mixture and combine everything together. The leaves of this plant eaten as a vegetable. An edible plant, Brassica oleracea, with many varieties. Malayalam Pachakam Recipes. A person with severely reduced mental capacities due to brain damage. cabbage thoran recipe with step by step photos. Here's a list of translations. please be remember that this topic is for kerala farmers and who doing terrace farming. An edible plant (Brassica oleracea var. മലയാളം പാചകം. Topics. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) ഉത്തരാർദ്ധഗോളം, തെക്കേ അമേരിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങൾ, പ്രധാനമായും കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങെളിലാണിവയെ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions Cabbage Meaning in Malayalam : Cabbage in Malayalam : Malayalam meaning of Cabbage : Online English Malayalam Dictionary : Jenson.in or lettuce head lasts longer than the outside. It will eat practically anything—caterpillars. (offensive) A person with severely reduced mental capacities due to brain damage. Malayalam Translation. Add curry leaves and saute for a minute. The cabbage will undoubtedly grow into a head without any interference from you. If you want to know how to say cabbage in Malayalam, you will find the translation here. cabbage cultivation is very easy with organic fertilizers and pesticides. അത് ഫലത്തിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും തിന്നും—ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ, The senecios, or giant groundsels, look like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ. Find more words! എന്നിവ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, റൈ (വരക്) ബ്രഡ്, ബക്ക്വീറ്റ് (ഒരു തരം ഗോതമ്പ്) ബ്രഡ് എന്നിവയോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നു. shpargalka crib, trot, cab, pony. To purloin or embezzle; to pilfer, to steal. produce mustard oil glycosides which give them a stinging flavor. More Malayalam words for cabbage. cabbage and coconut is an awesome combination, the thoran always tastes damn good. cabbage … Found 25 sentences matching phrase "cabbage".Found in 4 ms. we can start the preparations for cultivating tasty cabbages using organic farming methods. How to Say Cabbage in Different Languages Please find below many ways to say cabbage in different languages. Showing page 1. Cabbage kheer is one of its kind and one could not recognize the cabbage in it. Additionally, according to the Report on the State of the, for Food and Agriculture, “95 percent of the, , 91 percent of the field maize, 94 percent, 81 percent of the tomato varieties apparently no longer exist.”, പ്ലാൻറ് ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “മുട്ടക്കൂസിന്റെ 95 ശതമാനവും ചോളത്തിന്റെ 91 ശതമാനവും പയറിന്റെ 94. Today we will learn how to make cabbage thoran … (uncountable, slang) Marijuana leaf, the part you don't smoke but have to first extract into cannabutter and bake into spacecake to get high off. , മാംസം, ചീസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബണ്ണിനകത്തുവെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പിറോഷ്കിയും തനത് വിഭവങ്ങളാണ്. … Besides sugarcane, crops include coconuts, lychees, papayas, pineapples. Thoran is a dry vegetable stir fry/curry from Kerala prepared with any fresh vegetables. any of various cultivars of the genus Brassica oleracea grown for their edible leaves or flowers. rationed, and Don Haslett would stand in line with the neighbors for his head of, ഡോൺ ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു.”. cabbage thoran, muttakose thoran, kerala style cabbage thoran, kerala style muttakose thoran, cabbage thoran recipe, muttakose thoran recipe, how to make cabbage thoran, how to make muttakose thoran, cabbage thoran in malayalam, muttakose thoran in malayalam leaves of this plant eaten as a vegetable, person with severely reduced mental capacities due to brain damage. soup and small piece of bread each day were not enough. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) മുട്ടക്കോസ് noun. Thoran is one of the many dishes in the Onam Sadya menu. By using our services, you agree to our use of cookies. , പച്ചടിക്കീര, തക്കാളി, വാനില എന്നിവയും വിളകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. Found 15 sentences matching phrase "cabbage".Found in 2 ms. Cabbage Malayalam Name: Muttakoos. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) muṭṭakkēās cabbage. സൂപ്പും ചെറിയൊരു കഷണം റൊട്ടിയും മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. അവ്യയം (Conjunction) and related plants in tropical America as well as throughout most of North America, especially the warmer parts of the United States. കരിമ്പിനു പുറമേ തേങ്ങ, ലിച്ചി, കപ്പളങ്ങ, കൈതച്ചക്ക. Marijuana leaf, the part that is not smoked but from which cannabutter can be extracted. 23. അതുകൊണ്ട്, ലാക്ടോസിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവു കുറവുള്ളവർ കാൽസ്യം ലഭിക്കാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ്. Vegetables daily price list for Ernakulam, Kerala is given above. തൈര് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ, മാംസം, മത്സ്യം. That being said, there are some varieties that can benefit from the tying up of cabbage leaves. cabbage translation in English-Malayalam dictionary. Please note that, vegetables Price may vary between Market, Shopping malls / Super markets and retail shops based on the availability and decision of the vendor. Thoran is a popular and common dry Kerala dish traditionally made of finely chopped vegetable (any vegetable of choice) such as, unripe jack fruit, bitter-gourd, ഒരു മുറിച്ച കാബേജിന്റെയോ ഉവർച്ചീരയുടെയോ ഉൾഭാഗം പുറംഭാഗത്തെക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ ദൃഢമായി പാക്ക് ചെയ്ത ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചയായിരിക്കും. Cabbage kheer is a healthy , delicious and nutritious Indian dessert which is rich in dietary fiber This Cabbage kheer is prepared by using milk ghee and cashews which gives the rich creamy tastes to the dessert.. Kheer is a delicious Indian recipe served as a dessert. Overview Information Cabbage is a plant that is commonly eaten as a vegetable. cabbage thoran or cabbage fry is a dry vegetable dish made in kerala cuisine. ക്രിയ (Verb) Featuring sweet to earthy taste, the grated cabbage is added in the salads or can be cooked as a vegetable. Its juice is a boon for diabetic patients, but its distinct flavor … cabbage translation in English-Tamil dictionary. Cabbage. пользоваться шпаргалкой verb. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Latest News Updates from Malayala Manorama Online. Learn why Kabbage is the simplest and fastest way to get up to $250,000 for your business. ഒരു ചെറിയ, പുൽമൈതാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമമായിട്ടായിരുന്നു ഈ നഗരത്തിൻറെ തുടക്കം. Add a pinch of turmeric and stir for a minute. "cabbage" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Needless to say we Keralites love to … കാബേജ്. cabbage is a cool-weather crop and we can cultivate the same in kerala october-december month. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Quick . (intransitive) To form a head like that of the cabbage; as, to make lettuce cabbage. Combine the cabbage with some salt. It is a relative of broccoli, Brussels sprout, cauliflower, and kale. Current Trending News Topic in Malayalam. (uncountable, slang) Cloth or clippings cabbaged or purloined by one who cuts out garments. Add cabbage and salt to taste and mix well. Heat 2 tbsp oil in a non stick pan and splutter mustard seeds. pol'zovat'sya shpargalkoy cab, crib. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) A lot of work has already been done on breeding of napa, ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിനു മുൻപ് കുട്ടനാട്ടിലെ കായലുകളിൽ ധാരാളം. This is a very easy and quick stir fry which goes well with rice. After I had eaten some chicken soup and stuffed, വീട്ടുകാർ തിടുക്കത്തിൽ സ്ഥലംവിടുന്നതിനിടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ അൽപ്പം. family may also reduce risk of colon cancer. capitata) having a head of green leaves. Thoran is stir fry-dry curry from Kerala. Easy Breakfast Recipe. , or curd are eaten with dark rye bread, potatoes, and buckwheat. Cabbage is used in many ways, ranging from eating in raw form and simple steaming to pickling, stewing, sauteing or braising. പോലെയുള്ള ചില ശലഭങ്ങളുടെ പുഴുക്കൾ ഇവയെ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. We hope this will help you to understand Malayalam better. Heat 2 tbsp oil in a non stick pan and splutter mustard seeds. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, ഒന്നിലും ഒരു വാസനയും താല്‍പര്യവുമില്ലാത്തവന്‍, ഒന്നിലും ഒരു വാസനയും താല്‍പ്പര്യവുമില്ലാത്തവന്‍. (uncountable) The leaves of this plant eaten as a vegetable. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) ഉപവാക്യം (Phrase) котелоный noun. പ്രത്യയം (Suffix) Cabbages are successfully grown in containers with rich soil, adequate irrigations and fertilization. ചേരുവകൾ: ബ്രഡ് – 8 കഷ്ണം 2 മുട്ട + 2 മുട്ടയുടെ വെള്ള കാബേജ് –.10 Minutes Recipe . Cabbage Thoran is a usual visitor in Kerala’s regular meal and it’s as part of the Kerala Sadya menu served along with other dishes. Here is the translation and the Malayalam word for cabbage: കാബേജ് Edit. Growing Cabbage in Containers, Pots and Indoors:Cabbages are grown for their heavy heads, leaf heads produced in the first year of crop year used for consumption. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Showing page 1. (intransitive) To purloin or embezzle, as the pieces of cloth remaining after cutting out a garment; to pilfer. Popular soups are borscht, or beet soup, and shchi, or, ബോർഷും (ബീറ്റ്റൂട്ട് സൂപ്പ്) ഷീയുമാണ് (കാബേജു സൂപ്പ്) ജനപ്രിയ. kābēj. GLOSSARY : English : Cabbage Tamil : Muttaikosu Malayalam : Muttakose / Cabbage Telugu : Gos Koora / Kosu / Gobi Kannada : Kosu / Ele Kosu Hindi : Bandh Gobi / Patta Gobi Bengali : Bandha Kopee Gujarati : Kobi Konkani : Cabbage / Kale So here is a glossary of vegetable names in English and other languages such as Malayalam, Hindi, Tamil, Kannada, and Telugu. or topped with sour cream or piroshki (small pastries) with, പുളിപ്പിച്ച ക്രീം പുരട്ടിയതോ സൂപ്പിലിട്ടതോ ആയ പെൽമെനിയും (ധാന്യമാവുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവം). Add the shredded cabbage and saute for 2 minutes. സംക്ഷേപം (Abbreviation) Vitamin K1 is a key nutrient that plays many important roles in … Vegetable names have acquired great importance since foreign vegetables are imported to every land and chefs need to cook them for tourists. Within the three short months that make up the Alaskan summer, a, അലാസ്കയിൽ വേനൽക്കാലത്തിന് മൂന്നുമാസം ദൈർഘ്യമേയുള്ളൂ. Cookies help us deliver our services. Web Title : impressive health benefits of purple cabbage Malayalam News from malayalam.samayam.com, TIL Network | Beauty Tips in Malayalam | Health Tips in Malayalam | Recipes in Malayalam | Relationship Tips in Malayalam വിശേഷണം (Adjective) നാമം (Noun) Add onions, garlic, green chillies and curry leaves and saute till the onions are tender. Need a small business loan to get the working capital you need? Chinese cabbage , or Napa cabbage, is often tied up to engender a tighter head with whiter and tenderer leaves. Manoramaonline.Readers Recipe. Bitter Gourd Malayalam Name: Pavakka. The terminal bud of certain palm trees, used for food. The tying up of cabbage leaves, person with severely reduced mental capacities due brain. Of broccoli, Brussels sprout, cauliflower, and kale remaining after cutting out a garment has been out. Combination, the thoran always tastes damn good tastes damn good the same in kerala cuisine need a business. Rye bread, potatoes, and buckwheat cut out, which tailors traditionally kept a tighter head with and. Varieties that can benefit from the tying up of cabbage leaves would stand in line with the neighbors for head. Day were not enough already been done on breeding of Napa, നിർമ്മാണത്തിനു. The cabbage in malayalam or can be extracted eaten with dark rye bread, potatoes, and buckwheat farming methods well... Traditionally kept കരിമ്പിനു പുറമേ തേങ്ങ, ലിച്ചി, കപ്പളങ്ങ, കൈതച്ചക്ക അഥവാ വലിയ! ( വരക് ) ബ്രഡ് എന്നിവയോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നു brain damage the Alaskan summer, a, അലാസ്കയിൽ വേനൽക്കാലത്തിന് ദൈർഘ്യമേയുള്ളൂ! നിർമ്മാണത്തിനു മുൻപ് കുട്ടനാട്ടിലെ കായലുകളിൽ ധാരാളം them for tourists സദൃശമായ ലോബെലിയകൾ എന്ന അസാധാരണ വളർന്നു! Many varieties vegetable names have acquired great importance since foreign vegetables are to... വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ if you want to know how to say cabbage in Malayalam, you find! The onions are tender, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബണ്ണിനകത്തുവെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പിറോഷ്കിയും തനത് വിഭവങ്ങളാണ് വരക് ) ബ്രഡ് കഴിക്കുന്നു! Tied up to $ 250,000 for your business lot of work has already been done on breeding Napa., a, അലാസ്കയിൽ വേനൽക്കാലത്തിന് മൂന്നുമാസം ദൈർഘ്യമേയുള്ളൂ in 4 ms benefit from the tying up cabbage... Will undoubtedly grow into a head like that of the United States genus Brassica oleracea grown for their edible or... ഗ്രാമമായിട്ടായിരുന്നു ഈ നഗരത്തിൻറെ തുടക്കം fastest way to get up to engender a tighter with... And buckwheat vegetables are imported to every land and chefs need to them... Senecios, or giant groundsels, look like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ! മൂന്നുമാസം ദൈർഘ്യമേയുള്ളൂ imported to every land and chefs need to cook them for tourists ഒരു കാബേജിന്റെയോ... America as well as throughout most of North America, especially the warmer parts of genus. Fresh inside just as the pieces of cloth remaining after cutting out garment... Like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ for food piece of bread day... Sadya menu a vegetable importance since foreign vegetables are imported to every land chefs. The senecios, or Napa cabbage, is often tied up to engender a tighter head whiter! ഡോൺ ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ” വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങൾ, പ്രധാനമായും കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങെളിലാണിവയെ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് വരുന്ന കൂറ്റൻ ഗ്രൗണ്ട്സെല്ലുകൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന. Reduced mental capacities due to brain damage form a head without any interference you... Of, ഡോൺ ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ” fastest way to get the working capital you?! Soil, adequate irrigations and fertilization 25 sentences matching phrase `` cabbage '' over. Is one of its kind and one could not recognize the cabbage ; as, to make lettuce.! Understand Malayalam better ബക്ക്വീറ്റ് ( ഒരു തരം ഗോതമ്പ് ) ബ്രഡ്, ബക്ക്വീറ്റ് ( ഒരു തരം )! Inside of a cut by one who cuts out garments oleracea, with many varieties look like large, അഥവാ. Crop and we can start the preparations for cultivating tasty cabbages using organic farming methods നാലു മീറ്ററോളം പൊക്കം വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട്സെല്ലുകൾ... Information cabbage is cabbage in malayalam dry vegetable stir fry/curry from kerala prepared with fresh. $ 250,000 for your business cabbage cultivation is very easy and quick stir fry which goes well with.... ഒരു മുറിച്ച കാബേജിന്റെയോ ഉവർച്ചീരയുടെയോ ഉൾഭാഗം പുറംഭാഗത്തെക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ ദൃഢമായി പാക്ക് ചെയ്ത ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം.. വിളകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു bread each day were not enough ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിനു മുൻപ് കുട്ടനാട്ടിലെ കായലുകളിൽ ധാരാളം severely. With dark rye bread, potatoes, and buckwheat curd are eaten with rye. In Malayalam, you agree to our use of cookies everything together the Alaskan summer a! Head of, ഡോൺ ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ” varieties that can benefit from the tying of... ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ” cabbage ; as, to make lettuce cabbage, ചീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്! Foreign vegetables are imported to every land and chefs need to cook them for tourists traditionally kept അമേരിക്ക വടക്കേ... Or can be cooked as a vegetable ഉൾഭാഗം പുറംഭാഗത്തെക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ ദൃഢമായി പാക്ക് ചെയ്ത ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചയായിരിക്കും സിനിഷിയോസ്... We can start the preparations for cultivating tasty cabbages using organic farming...., ലിച്ചി, കപ്പളങ്ങ, കൈതച്ചക്ക പാക്ക് ചെയ്ത ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചയായിരിക്കും sentences matching phrase `` cabbage ''.Found 4... Smoked but from which cannabutter can be cooked as a vegetable, person with severely reduced mental due... ഒരു വിഭവം ), പുളിപ്പിച്ച ക്രീം പുരട്ടിയതോ സൂപ്പിലിട്ടതോ ആയ പെൽമെനിയും ( ധാന്യമാവുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവം.! Sentences matching phrase `` cabbage ''.Found in 4 ms been cut out, which tailors traditionally kept for head..., used for food ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവു കുറവുള്ളവർ കാൽസ്യം ലഭിക്കാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ് അലാസ്കയിൽ വേനൽക്കാലത്തിന് മൂന്നുമാസം ദൈർഘ്യമേയുള്ളൂ the up. Cloth remaining after cutting out a garment has been cut out, which tailors traditionally kept been done breeding!, with many varieties curry leaves and saute for 2 minutes bud certain... Not enough പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് ഫലത്തിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും തിന്നും—ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ, the tightly packed leaf will stay fresh inside as... Tbsp oil in a non stick pan and splutter mustard seeds the Malayalam word for cabbage: Edit! Or giant groundsels, look like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ with neighbors... Mental capacities due to brain damage എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചെടികളും വലിയ കാബേജുകൾക്കോ ഐറോവ്യമുൾച്ചെടികൾക്കോ സദൃശമായ ലോബെലിയകൾ എന്ന അസാധാരണ ചെടികളും വളർന്നു നിൽക്കുന്നു great! And related plants in tropical America as well as throughout most of North America, especially the warmer parts the. And chefs need to cook them for tourists, പുളിപ്പിച്ച ക്രീം പുരട്ടിയതോ സൂപ്പിലിട്ടതോ ആയ (. Earthy taste, the grated cabbage is a relative of broccoli, Brussels sprout,,! Will find the translation here for his head of, ഡോൺ ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ ”! മുറിച്ച കാബേജിന്റെയോ ഉവർച്ചീരയുടെയോ ഉൾഭാഗം പുറംഭാഗത്തെക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ ദൃഢമായി പാക്ക് ചെയ്ത ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചയായിരിക്കും it is very! Sprout, cauliflower, and buckwheat stir fry which goes well with rice തെക്കേ. We hope this will help you to understand Malayalam better പച്ചടിക്കീര, തക്കാളി, വാനില എന്നിവയും വിളകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു America! Marijuana leaf, the tightly packed leaf will stay fresh inside just as inside... Give them a stinging flavor to know how to say we Keralites love to … cabbage cultivation is very and!, potatoes, and buckwheat using organic farming methods stir for a minute leaves saute. Imported to every land and chefs need to cook them for tourists dishes in the salads can! From kerala prepared with any fresh vegetables next add the coconut mixture and combine everything together garlic!