Born among their ranks was Katarina, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. K/DA Akali. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Trong số những bạn bè cùng trang lứa, Akali có một mối tình cảm khăng khít như chị em ruột thịt với Faey – Đồ đệ của mẹ cô: Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm tiền nhiệm. Evelynn: <3 Akali: <3 Ahri: Hey, I just realized that I don’t know Evelynn’s last name. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Akali (アカリAkari) adalah karakter utama di serial Phantom Valiants. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Các câu chuyện bên lề xoay quanh các vị tướng Tốc Chiến có thể làm nhiều game thủ bất ngờ và hứng thú, bạn có biết Ahri đã từng "đồ sát" cả một ngôi làng chỉ vì bản tính ham ăn của mình? Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight At … Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Mayym is especially known within the Kinkou Order, an ancient line of “keepers” between the spiritual world and ours. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. "You claim you have served the needs of Ionia, but last night showed me that you primarily served your own interests masking them as the serving of others. The woman stopped at the door. A kinkou szülötte Akali, Mayym Jhomen Tethi lánya, aki az Árnyék ökleként vált ismertté. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Master Kusho of the Kinkou Order, alongside Shen and Zed, begin investigating the mysterious golden demon. Akali: I like the sound of that. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Born among their ranks was Akali, daughter of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Ahri: That means your full name is Akali Jhomen Tethi? She was taken under the wing of Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Shen hướng dẫn Akali nghệ thuật ẩn thân. One acolyte in particular showed boundless potential. Evelynn: Evelynn Jhomen Tethi sounds nice. The hunting party returns home and is immediately confronted by the tribe’s leader and Akali’s mother, Mayym Jhomen Tethi. Her mother, Mayym, had stood alongside Kusho as the Fist of Shadow, and it seemed as though her daughter could follow the same path. Akali là phụ nữ của Mayym Jhomen Tethi và bà Tahno, cha mẹ nuôi nấng cô bên phía trong Hội Kinkou, dưới sự chỉ huy thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. sau đây với mục tiêu muốn bảo đảm vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou với biến thành một trinh sát lẻ loi. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. sau đây với đối tượng muốn bảo vệ vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou cùng biến thành một trinh sát độc thân. Irelia: So Mayym Jhomen Tethi is a big name in Japan, she’s very well known in the martial arts world. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. 19 Years Ago (977 AN): Darius and Quiletta. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Trong số môn đồ của Shen có một cô gái thể hiện được tiềm năng vô hạn – Akali Jhomen Tethi. Mayym and her partner Tahno raised their new daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Akali may strike in silence, but her message will be heard loud and clear: fear the assassin with no master. Mayym và chồng của bà Tahno nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho - Con Mắt Hoàng Hôn. Ever since he had first stepped into these lands they had done this. 19 Years Ago (977 AN): Darius and Quiletta. Mayym és párja, Tahno a rend közösségében nevelték fel lányukat, Kusho nagymester, az Alkony szemének vigyázó tekintete előtt. Most of the group blames Akali for their failure, but Faey steps up and takes responsibility for the whole mess. Available in a range of colours and styles for men, women, and everyone. Dưới sự lãnh đão … 19 Years Ago (977 AN): The Golden Demon. Mayym. Các câu chuyện bên lề xoay quanh các vị tướng Tốc Chiến có thể làm nhiều game thủ bất ngờ và hứng thú, bạn có biết Ahri đã từng “đồ sát” cả một ngôi làng chỉ vì bản tính ham ăn của mình? Cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi – Nắm đấm bóng đêm nổi tiếng. Akali là đàn bà của Mayym Jhomen Tethi với bà Tahno, phụ huynh nuôi nấng cô bên trong Hội Kinkou, bên dưới sự chỉ đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Whenever her parents were called away, other members of the order stepped in as Akali’s surrogate family. Amikor szüleit elszólította a kötelesség, a rend többi tagja jelentette Akali számára a … Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Akali là con gái của Mayym Jhomen Tethi với bà Tahno, cha mẹ nuôi nấng cô bên phía trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. về sau và đối tượng muốn bảo vệ vùng đất Ionia thiêng liêng Akali đã quyết định rời hội Kinkou cùng trở thành một sát thủ lẻ loi. Mayym Jhomen Tethi and her partner Tahno, both members of the Kinkou Order have a child: Akali. She turned to face him. Shop high-quality unique Akali T-Shirts designed and sold by artists. Belum ditambahkan, masih dalam proses pengerjaan. Dường như con gái bà cũng sẽ đi theo con đường đó. Akali: Yeah. Though she holds onto all she learned from her master Shen, she has pledged to defend Ionia from its enemies, one kill at a time. Mayym và nửa kia của bà, Tahno, nuôi nấng con gái họ bên trong Hội Kinkou, dưới sự lãnh đạo thận trọng của Đại Sư phụ Kusho, Con Mắt Hoàng Hôn. Shen taught the girl, Akali Jhomen Tethi, to master the arts of stealth and subterfuge. Mayym and her partner Tahno raised their daughter within the Kinkou Order, under the watchful leadership of Great Master Kusho, the Eye of Twilight. Mayym placed her blade back in her pouch and stared out over the horizon. Master Kusho of the Kinkou Order, alongside Shen and Zed, begin investigating the mysterious golden demon. 1 Latar Belakang 1.1 Cerita Asli 1.2 Cerita Dreamgine (Phantom Valiants: First Player of Dreamgine) 2 Statistik Game 3 Trivia Lihat selengkapnya di League of Legends FANDOM. ... "My name is Akali Jhomen Tethi. Whenever her parents were called away, other members of the order stepped in as Akali’s surrogate family. That’s all you need to know. 19 Years Ago (977 AN): The Golden Demon. Akali lớn lên trong hàng ngũ đó, cô là con gái của Mayym Jhomen Tethi, Nắm Đấm Bóng Đêm nổi tiếng. Akali: My mother is Mayym Jhomen Tethi and my father is Tahno Jhomen Tethi. Born among their ranks was Akali, by mother Mayym Jhomen Tethi, the renowned Fist of Shadow. Mẹ cô, Mayym, là Nắm Đấm Bóng Đêm bên cạnh Kusho. One acolyte in particular showed boundless potential. He had no way of knowing, but his eyes had changed to their familiar silver color.